Orange Pi Zero LTS – vận hành tốt hơn so với Raspberry 3B

Chiếc Orange Pi Zero LTS mới ra của Orange Pi tôi đã có dịp giới thiệu, tuy nhiên theo thông báo của nhà sản xuất ngoài việc nâng cấp phần cứng lên phiên bản 1.5 thì nó sẽ hoạt động ổn định hơn, nhiệt độ tốt hơn. Nhưng tất cả đều chỉ là thông tin từ phía nhà sản xuất mà chưa có kiểm chứng.

Một blogger tên là LeMaRiva đã làm một bài test giữa Orange Pi Zero LTS mới ra của Orange Pi và một chiếc Raspberry 3B và kết quả thật bất ngờ.

Trong bản test này, LeMaRiva đã cài Armbian Buster OS rồi cài Pip3 để cài một số thư viện python rồi dùng công cụ test N-Queen-Problem được viết trên Python.

root@orangepizero:~# sudo apt-get install python3-piproot@orangepizero:~# pip3 install tqdm// check if all cpu were identified:root@orangepizero:~# grep -c ^processor /proc/cpuinfo4

Bài test N-Queen-Problem được biết đến với bài toàn đặt N con hậu (trong cờ vua) trên một bàn cờ có N*N ô để làm sao mỗi một con hậu không ăn được các con hậu còn lại. Nếu chọn N=12, sẽ có 14200 bài giải cho bài toán này.

Thử luôn với N=12 với việc sử dụng CPU 1 luồng và CPU 4 luồng

4 luồng

root@orangepizero:~# git clone https://github.com/lemariva/N-Queens-Problem.gitroot@orangepizero:~# cd N-Queens-Problemroot@orangepizero:~/N-Queens-Problem# python3 queenpool_multithread.py multithread_output.csv 12 4 100Calculating loop number 1 (of 100)Starting calculationElapsed time: 67.737995

There are 14200 solutions for 12 queens.
1566140517, 12, 4, 14200, 67, 737995, 51.79, 51.79

[…]

1 luồng

root@orangepizero:~/N-Queens-Problem# python3 queenpool_multithread.py singlethread_output.csv 12 1 100Calculating loop number 1 (of 100)Starting calculation

Elapsed time: 252.97670

There are 14200 solutions for 12 queens.
1566148971, 12, 1, 14200, 252, 97670, 27.71, 27.71

[…]

Bảng thông số

Sử dụng 4 luồng

Orange Pi Zero LTS: sử dụng 4 luồng

Orange PI Zero LTS sử dụng đơn luồng

Orange PI Zero LTS sử dụng đơn luồng

Để so sánh, LeMaRiva đã có bài test trước đó với Raspberry 3 B và B+ tại đây: https://lemariva.com/blog/2018/04/raspberry-pi-the-n-queens-problem-performance-test

Thật bất ngờ, kết quả của Orange Pi Zero LTS hơn hẳn RPi 3B, và chỉ kém hơn bản 3B+ một chút xíu

So sánh kết quả Orange Pi Zero LTS và Raspberry B

So sánh kết quả Orange Pi Zero LTS và Raspberry B

Như vậy, với khả năng tính toán, bo mạch Orange Pi Zero LTS với kích thước vỏn vẹn có 52 x 46 mm, có LAN và Wifi dùng chip Allwinner H2+ với 4 lõi ARM-Cortex A7, đã hoạt động gần như ngang hàng với đàn anh Raspberry 3, mà chi phí lại thấp hơn nhiều chỉ có 360k cho phiên bản 512MB RAM

  • [

Orange Pi Zero H2+ RAM 512MB phiên bản LTS

360K VND](https://orangepi.me/shop/orange-pi-zero-h2-ram-512mb-phien-ban-lts)Mua hàng

Nguồn: https://lemariva.com/blog/2019/10/orange-pi-zero-lts-upgraded-alternative-old-raspberry-pis