Bạn thích dùng Orange PI hơn hay Raspberry PI hơn?

Bạn thích dùng Orange PI hơn hay Raspberry PI hơn?

Raspberry-Pi-3-vs-Orange-Pi-Prime